Mindfulness binnen het mentaal gezondheidsprogramma Museum van de Geest

In samenwerking met het Museum van de Geest ontwikkelde ik een Health & Wellbeing programma’s voor de culturele programma’s gericht kunst en ons mentale welzijn.

‘Interactief, inclusief en een tikje activistisch –  concludeert het Parool na de heropening in 2020.

Het Museum van de Geest presenteert als het ware een zoektocht naar de geest, beginnend bij jezelf en uitmondend bij de oproep neurodiversiteit te omarmen door het tekenen van de Universele verklaring van de open geest. Die tocht loopt langs drie pijlers door de tijden en culturen heen: zorg voor de geest (cure en care), denken over de geest (wetenschap, filosofie) en verbeelding van de geest (scheppende kracht, dat wat de geest voortbrengt).

DOEL
Museum van de Geest ziet zichzelf als een museum voor inclusiviteit. Ze wil stigmatisering van minderheden of andersdenkenden aan de kaak stellen. Het museum beheert het erfgoed van de geest, in de brede zin van het woord. Je mag dwalen door je eigen geest en die van anderen. Je wordt uitgedaagd om met een open blik naar je eigen geest te kijken en die van anderen. We nodigen uit tot reflectie en expressie als ventiel voor de geest.

AANBOD
‘Mindful kijken in de Geest’ voor zorgprofessionals
‘Mindful zijn in de Geest’ voor elke museumbezoeker
Een mindful snack tijdens je lunchpauze
Symposium ‘Mindfulness in het Museum’

Taak

Professional gespecialiseerd in mentale gezondheid, programmamaker en mindfulnesstrainer

  • Cliënt

    Museum van de Geest