Mindfulness binnen het mentaal gezondheidsprogramma Van Gogh Museum

Voor het mentale gezondheidsprogramma ‘Open up met Vincent’ ontwikkel ik programma’s gericht op mindfulness, kunst en metaal welzijn.

OPEN UP MET VINCENT
Met het mentale gezondheidsprogramma ‘Open up met Vincent’ wil het Van Gogh Museum en bijdrage aan meer openheid over mentale gezondheid vanuit het levensverhaal en de kunst van Vincent van Gogh. De geestesziekte van Van Gogh is een belangrijk onderdeel van zijn verhaal en het is tijd dat we er opener over spreken! Met Vincent als uitgangspunt willen we de dialoog bevorderen, creatieve tools bieden en diversiteit omarmen. Als professional op gebied van mentale gezondheid ontwikkel ik programma’s die zowel in het museum als online aangeboden.

HELENDE KRACHT VAN KUNST
Het actief of passief beleven van kunst bevordert de gezondheid en het algehele welbevinden, onderschrijft wetenschappelijk onderzoek. Juist in deze tijd, waarin veel jongvolwassenen aangeven stress en sombere gevoelens te ervaren en de gevolgen van twee jaar pandemie een grote invloed hebben op ons mentaal welzijn, kan kunst een positieve rol spelen bij het voorkomen of verzachten van psychische klachten. Ook Vincent ervoer in zijn leven de helende kracht van kunst en putte er troost en hoop uit. Voor hem was schilderen de enige remedie tegen de psychische klachten waarmee hij worstelde. Vincent was daar openhartig over, bewijzen de brieven die hij schreef aan zijn broer Theo over zijn periodes van crisis en herstel.

‘Vroeger wist ik wel dat je je armen en benen kon breken en dat dat dan later weer kon herstellen, maar ik wist niet dat je geestelijk gebroken kon worden en dat dat nadien ook herstelde.’ Vincent van Gogh, brief 743)

MINDFULNESS IN HET VAN GOGH MUSEUM
> Mindfulness kijk- en schildersessie op de vaste collectie voor jongvolwassenen- programma, script en uitvoer.
> Mindfulness sessie bij de tijdelijke tentoonstelling voor alle museumbezoekers – programma, script en uitvoer
> Mindfulness meditatie video’s op werken van Vincent (online) – script en inspreken van de video’s

Taak

Professional gespecialiseerd in mentale gezondheid, programmamaker, scriptschrijver en mindfulnesstrainer

  • Cliënt

    Van Gogh Museum

MINDFULNESS MEDITATIE VIDEO'S

Mindfulness meditatie 'Olijfgaard' van Vincent van Gogh

Mindfulness meditatie 'Kreupelhout' Vincent van Gogh

MINDFULNESS IN HET VAN GOGH MUSEUM