Mindfulness in Superdiversiteit retraite in Vlaanderen

Wij keken uit het eerste Mindfulness in Superdiversiteit 11-13 december in Vlaanderen.  Echter is de voortgang betreffende de huidige coronamaatregelen ongewis en kunnen wij niet garanderen dat wij in december in veiligheid bij elkaar kunnen komen. Daarom hebben wij in overleg met De Heerlijckyt besloten de retraite te verplaatsten naar het voorjaar 2021. Een prachtige locatie in Nederland heeft te kennen gegeven ons ook graag te verwelkomen en wij zijn momenteel met hen in overleg. Wij beraden ons momenteel op nieuwe data en komen hier z.s.m op terug!

Wij zijn dankbaar voor de prachtige reacties en aanmeldingen die wij hebben mogen ontvangen op deze retraite.

Mocht je vragen hebben, neem gerust contact met ons op.
Hartelijke groet,
Reinhilde en Jolien

In het voorjaar van 2021 vinden de allereerste edities Mindfulness in Superdiversiteit Retraite Weekend in Nederland en Vlaanderen plaats.

Deze retraite biedt specifieke ondersteuning in het bewust worden van vooroordelen en angst voor de ander – de ander dichtbij en veraf, die we niet kennen en niet herkennen. Een training, voor iedereen, gericht op het zoeken naar verbinding en toenadering. Met ruimte voor de vooringenomenheid die we allen hebben, de angsten die we voelen en de wonden die we opgelopen hebben. Waar trainers en beoefenaars een open en niet-oordelende houding ontwikkelen, die gesprekken en interacties in het dagelijkse leven verzacht, het begrip voor de ander vergroot en op die manier het ontdekken van nieuwe gemeenschappelijkheid bevordert.

Wij adviseren je in aanloop van deze retraite de video van het eerste open dialoog Mindfulness en Racisme van Nederland en België dat plaatsvond op 12 augustus terug te kijken.