Klachtenregeling

Ben je ontevreden of wil je een klacht indienen?

Wij werken continu aan onze kwaliteit en vinden het zeer belangrijk dat iedereen tevreden is over de dienstverlening van Jolien Posthumus. Indien je een klacht heeft kunt je ons dit telefonisch of per e-mail laten weten. Door deze melding stelt je ons in staat onze dienstverlening verder te verbeteren. Jolien Posthumus streeft naar een goede klachtenafhandeling en zal alles in het werk stellen om tot een geschikte oplossing te komen.

Hieronder staat onze klachtenprocedure beschreven.
Je kunt rechtstreeks naar het contactformulier.

Klachtenregeling

  1. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk directe oplossingen te vinden. Klachten en/of opmerkingen worden door de trainer/producent zoveel mogelijk direct en persoonlijk verwerkt.
  2. Is je probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens jou niet voor een gesprek, dan kun je de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het contactformulier.
  3. Je krijgt binnen drie dagen bevestiging van ontvangst van de klacht.
  4. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en binnen twee weken na ontvangst behandeld. In de meeste gevallen zal de trainer/producent binnen enkele dagen contact met je opnemen om te overleggen over de verdere stappen.
  5. Mocht de afhandeling van een klacht langer duren dan twee weken, dan wordt je hiervan binnen deze twee weken op de hoogte gesteld. Tevens wordt aangeven wat de reden van de vertraging is en de verwachte termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal worden.
  6. Klachten of opmerkingen de wijze van afhandeling worden door ons geregistreerd en minimaal 2 jaar bewaard.
  7. Mocht Jolien Posthumus je klacht niet naar behoren oplossen, of ben je niet tevreden met de uitkomst, dan kunt je jouw klachten wenden tot: Klachtenregeling van de klachtencommissie van de VMBN , de beroepsvereniging waar Jolien Posthumus bij aangesloten is, betreffende het zorgaanbod MBSR/MBCT t.b.v. cliënten.