Algemene voorwaarden, Disclaimer, Copyright & Cookies

Verwerking van je aanmelding voor een training of workshop
Je meldt je aan door het aanmeldingsformulier bij de training van je keuze aan te klikken, in te vullen en te verzenden. Je ontvangt een bevestiging van aanmelding op je e-mailadres van de trainer. Na aanmelding neemt de trainer contact met je op voor een (telefonisch) kennismakingsgesprek. Dit gesprek is ook bedoeld om de wederzijdse verwachtingen te toetsen en af te stemmen. Zowel trainer als kandidaat kunnen na dit gesprek besluiten om de aanmelding niet tot deelname te laten overgaan. Als de trainer negatief besluit over toelating van de kandidaat dan laat hij dat tijdens of kort na het kennismakingsgesprek weten, tenzij anders afgesproken. Als zowel trainer als kandidaat het eens zijn over het volgen van de training ontvangt de deelnemer aan de training de definitieve bevestiging en de factuur. Na ontvangst daarvan heeft hij/zij definitief een plaats in de training.

Annulering
Na het definitief worden van de aanmelding geldt de volgende annuleringsregeling. Tot vier weken voor aanvangsdatum wordt € 35,- in rekening gebracht. Bij annulering van vier weken tot een week voor aanvangsdatum is dat 50% van het cursusgeld. Binnen een week voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk.

Kosten en materiaal
Het cursusgeld staat vermeld bij iedere training op de website. Cursusmateriaal en eventuele BTW is inbegrepen, lunch op de trainingsdag niet. Tenzij anders vermeld. Voor deelnemers met beperkte draagkracht is reductie bespreekbaar met de trainer.

Vergoeding door zorgverzekeraar
Via deze link kom je op een overzichtspagina met informatie over de vergoeding van een mindfulnesstraining bij de verschillende zorgverzekeraars. Deze overzichtspagina wordt ieder jaar bijgewerkt, zodat de vergoedingen en premies actueel blijven. Om zeker te zijn van vergoeding is het goed om contact op te nemen met de zorgverzekeraar. Jolien Posthumus is categorie 1 geregistreerd Mindfulnesstrainer en aangesloten bij het VMBN waardoor zij voldoet aan de kwaliteitseisen die door een zorgverzekeraar gesteld worden aan een mindfulness trainer.

Vertrouwelijkheid
De ingestuurde persoonlijke gegevens en de verstrekte persoonlijke informatie bij het kennismakingsgesprek worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en niet met derden gedeeld. Persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Ook wordt van de deelnemer aan een training de besproken persoonlijke informatie van andere deelnemers vertrouwelijk te behandelen en deze niet met derden te delen.

Disclaimer
De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de training, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kan hij/zij de trainer niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training kan de trainer geen verantwoordelijkheid nemen.
De website van Jolien Posthumus wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en onderhouden. Dit is echter geen garantie dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Jolien Posthumus kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen, bijvoorbeeld schade of gederfde winst, als gevolg van het gebruik van deze informatie, het vertrouwen op deze informatie of acties ondernomen op basis van deze informatie. Ook kan Jolien Posthumus niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site.

Copyright
De inhoud van de site is eigendom van Jolien Posthumus. Alle rechten zijn voorbehouden aan Jolien Posthumus. De inhoud is alleen voor persoonlijk gebruik en mag niet vermenigvuldigd, gepubliceerd of opgenomen in databestanden of softwareprogramma’s zonder schriftelijke toestemming van Jolien Posthumus. Ook het kopiëren van (delen van) de informatie, anders dan voor persoonlijk gebruik, mag niet zonder schriftelijke toestemming.

Cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Verdere informatie
Heb je nog vragen n.a.v. deze voorwaarden? Neem dan gerust contact op met Jolien Posthumus.